تبلیغات

جملات انگیزشی تیر 95

برای ایجاد هرگونه پیشرفت سریع

و اساسی در سطح کیفی زندگیتان،

باید هویت و افکار خود را تغییر دهید.


اگر برای ایجاد تغییر در زندگی تلاش کرده و شکست خورده اید،

احتمالا چیزی که فراموش کرده اید، اهرم اعمال فشار است.


بارها و بارها ثابت شده است که مغز ما نمی تواند تفاوت بین آنچه به وضوح تصور می کنیم

و آنچه به راستی تجربه می نماییم را تشخیص دهد.

درک این موضوع مهم به راحتی می تواند زندگی شما را تغییر دهد.


جملات انگیزشی


جملات انگیزشی


جملات انگیزشی

«آرشیو جملات انگیزشی» «صفحه اصلی سایت موفقیت»